Πλαστική Χειρουργική Οστού και Ούλων

Πλαστική Χειρουργική Οστού και Ούλων

Τι είναι η πλαστική χειρουργική περιοδοντίου;

Αφορά λεπτές χειρουργικές διαδικασίες που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την αισθητική εμφάνιση των ιστών της στοματικής κοιλότητας.

Πολλές φορές χρησιμοποιείται και για λειτουργικούς λόγους προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να γίνουν υγιείς και μακροχρόνιες αποκαταστάσεις (σφραγίσματα, στεφάνες, γέφυρες, εμφυτεύματα).

Αισθητική

 • Κάλυψη απογυμνωμένων ριζών σε δόντια με υφίζηση των ούλων.
 • Διόρθωση ουλικού χαμόγελου. Σε ασθενείς που κατά το χαμόγελό τους αποκαλύπτουν μεγάλη έκταση των ούλων είναι δυνατό να βελτιωθεί εντυπωσιακά η αισθητική του χαμόγελου με τη διαδικασία της επιμήκυνσης μύλης.
 • Αύξηση του όγκου του οστού και των ούλων γύρω από γέφυρες σε περιοχές με έλλειψη ιστών έτσι ώστε να φαίνεται ότι το τεχνητό δόντι αναδύεται από τα ούλα όπως ένα φυσικό (μόσχευμα φατνιακής ακρολοφίας).
 • Δημιουργία νέων ιστών για να βελτιωθεί η αισθητική γύρω από εμφυτεύματα.

Λειτουργικότητα

 • Αύξηση του όγκου και βελτίωση της ποιότητας των ούλων πριν από ορθοδοντική θεραπεία έτσι ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη υφίζηση των ούλων.
 • Σε περιπτώσεις δοντιών που έχουν σπάσει βαθιά κάτω από τα ούλα χρειάζεται να γίνει αναπροσαρμογή του ύψους του οστού και των ούλων με τη διαδικασία της επιμήκυνσης μύλης ώστε να εξασφαλισθεί η υγιεινή και η μακροβιότητα της αποκατάστασης του δοντιού (σφράγισμα ή στεφάνη).
 • Διευκόλυνση στοματικής υγιεινής με χαλινεκτομή σε περιπτώσεις υψηλής πρόσφυσης χαλινού.
 • Θεραπεία της ευαισθησίας με κάλυψη απογυμνωμένων ριζών σε δόντια με υφίζηση ούλων.
 • Θεραπεία της φλεγμονής γύρω από παλιές γέφυρες με βαθιά όρια κάτω από τα ούλα χρησιμοποιώντας τη διαδικασία επιμήκυνσης μύλης.
 • Δημιουργία νέων ιστών (οστό, ούλα) για να γίνει δυνατή η τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Αφαίρεση υπερπλασίας

 • Υπερπλασία είναι τοπική διόγκωση των ούλων που μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων, εγκυμοσύνη, χρόνια επαφή οδοντοστοιχίας (μασέλας) με τα ούλα, καλοήθεις και σπανιότερα κακοήθεις όγκους κ.α. σε συνδυασμό με παρουσία πλάκας στα δόντια και κακή στοματική υγιεινή.
 • Για τη θεραπεία της υπερπλασίας γίνεται καλός καθαρισμός και αν δεν υποχωρήσει αφαιρείται με τις τεχνικές της ουλεκτομής και της ουλοπλαστικής κάτω από τοπική αναισθησία. Πρόκειται για διαδικασίες γρήγορες και ανώδυνες. Ο ιστός που αφαιρείται στέλνεται για βιοψία.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα9.00 - 13.30, 16.00 - 20.30
Τρίτη9.00 - 13.30, 16.00 - 20.30
Τετάρτη9.00 - 13.30, 16.00 - 20.30
Πέμπτη9.00 - 17.00
Παρασκευή12.30 - 20.30

Η πρώτη σας επίσκεψη

Η πρώτη σας επίσκεψη

Βασική μας επιδίωξη αποτελεί η απαλλαγή του ασθενούς από το στρες της πρώτης επίσκεψης στον οδοντίατρο. Γι’ αυτό το λόγο η επίσκεψη αυτή δε σημαίνει κατ’ανάγκη ξεκίνημα οδοντιατρικής εργασίας αλλά πολλές φορές αναλώνεται σε συζήτηση πάνω σε θέματα οδοντιατρικού ενδιαφέροντος με κύριο γνώμονα την ψυχολογική ανάταση και την τόνωση της αυτοπεποίθησης ατόμων με επιβαρυμένο οδοντιατρικό ιστορικό. Η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ασθενή και ιατρό αποτελεί το θεμέλιο λίθο της επιτυχίας κάθε οδοντιατρικής εργασίας.


Στοματική υγιεινή

Στοματική υγιεινή

Η μακροβιότητα των οδοντιατρικών αποκαταστάσεων προϋποθέτει την παρουσία καλής στοματικής υγιεινής. Στο ιατρείο μας δίνεται ιδιαίτερη βάση στην επίδειξη τεχνικών χρήσης των μέσων στοματικής υγιεινής για αποτελεσματική καθαριότητα και πρόληψη των νοσημάτων που αφορούν ούλα και δόντια.